• 8 / Υπηρεσίες / ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

  Η HIGHLAND παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη σε όλους τους πελάτες της αλλά και σε όσους καλούν για πρώτη φορά σε... Περισσότερα....…

  Highland / ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

  Η HIGHLAND παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη σε όλους τους πελάτες της αλλά και σε όσους καλούν για πρώτη φορά σε θέματα βλαβών ή νέων αναγκών σχετικά με την μηχανογράφηση τους. …

 • 9 / Υπηρεσίες / ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

  Συνάψτε συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης για το σύνολο των αναγκών της μηχανογράφησης... Περισσότερα....…

  Highland / ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

  Συνάψτε συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης για το σύνολο των αναγκών της μηχανογράφησης σας.…

 • 10 / Υπηρεσίες / ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

  Καλέστε τεχνικό στο χώρο... Περισσότερα....…

  Highland / ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

  Καλέστε τεχνικό στο χώρο σας…