Υπηρεσίες

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Συνάψτε συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης για το σύνολο των αναγκών της μηχανογράφησης σας..Σας παρέχεται η δυνατότητα σύναψης ετήσιου ή μηνιαίου συμβολαίου τεχνικής κάλυψης για τον εξοπλισμό και τις εφαρμογές σας με ευνοικούς όρους προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας. Ζητήστε να σας αποσταλεί ενημερωτικό κείμενο..