Χρήσιμα Link

Μετρήστε την απόδοση της ADSL σύνδεση σας

09/11/2012

..

http://www.speedtest.net/