Υπηρεσίες

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καλέστε τεχνικό στο χώρο σας.Με ένα τηλέφωνο στο 2310 968 678 καλέστε έμπειρο τεχνικό στο χώρο σας ο οποίος θα επισκευάσει την βλάβη του μηχανογραφικού εξοπλισμού σας ή θα το παραλάβει αν χρειαστεί στον χώρο μας δίνοντας του άμεση προτεραιότητα..