Χρήσιμα Link

Δίκτυο Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης για την Παιδεία

29/11/2012

Είναι ένα δίκτυο εθελοντισμού και αλληλεγγύης για την Παιδεία. Οι πρώην μαθητές μεταδίδουν την γνώση στους σημερινούς. Οι γονείς στηρίζουν ο ένας τον άλλο. Οι μαθητές γνωρίζονται μεταξύ τους και δημιουργούν. Όλοι μαζί διδασκόμαστε την αλληλεγγύη στην πράξη!..

http://www.tutorpool.gr