Πελατολόγιο

TUV HELLAS

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, μέλος του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD Group. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987 παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Third Party Inspection-Certification), σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα στους τομείς της Τεχνολογίας, της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) έχει αποκτήσει ηγετική θέση στον χώρο των Επιθεωρήσεων– Πιστοποιήσεων προσφέροντας υπηρεσίες με κύρος, αξιοπιστία, αναγνωρισιμότητα και προστιθέμενη αξία. Έχει καταφέρει να συνδέσει το όνομά της με τα μεγαλύτερα έργα Υποδομής και Ανάπτυξης της χώρας μας, συμβάλλοντας με τις υπηρεσίες της στην ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων και των κατασκευών. Μέχρι σήμερα έχει πιστοποιήσει περισσότερα από 15.000 Συστήματα Διαχείρισης παρέχοντας πιστοποιητικά με διεθνή αναγνώριση που αποτελούν διαβατήριο εγκυρότητας στις διεθνείς αγορές. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης έχοντας διοργανώσει περισσότερα από 5.000 σεμινάρια καλύπτοντας ένα ευρύτατο πεδίο δραστηριοτήτων με 45.000 συμμετέχοντες, αποτελεί πρωτοπόρο στην ενδυνάμωση του σύγχρονου στελέχους με εξειδικευμένη γνώση και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων διαθέτει πάνω από 115 σχήματα πιστοποίησης επαγγελματιών και έχει πιστοποιήσει περισσότερους από 40.000 επαγγελματίες, προσδίδοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Διαθέτει θυγατρικές στην Κύπρο και στην Αίγυπτο / Γραφεία στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης και στα Ιωάννινα / Παγκόσμια παρουσία μέσω της πιστοποίησης και επιθεώρησης έργων από την Ασία μέχρι την Αμερική και παντού στην Ευρώπη...