Χρήσιμα Link

ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ «καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε»

22/12/2012

.Εκατό προσωπικότητες από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα ΑΕΙ, τους Δικηγορικούς, Ιατρικούς και Τεχνικούς Συλλόγους και Επιμελητήρια, τον Επιστημονικό και Καλλιτεχνικό κόσμο και τον Τύπο μαζί με τους Προέδρους των ανωτάτων και ανωτέρων Συνδικαλιστικών Οργάνων των εργαζομένων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, Πρόεδρους Εμπορικών και Επαγγελματικών Επιμελητηρίων, Ομοσπονδιών, Συλλόγων και Συνδέσμων του Εμπορίου και της Αγοράς κλπ ανέλαβαν την πρωτοβουλία να ιδρύσουν το «ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ- καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε» και με «Προσκλητήριο» καλούν όλους τους Έλληνες να μετάσχουν ενεργά στον αγώνα για να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας και να μειωθεί η ανεργία, να σταματήσει το κλείσιμο των καταστημάτων, να στηριχθούν ο εσωτερικός Τουρισμός, οι Αγρότες μας, οι Παραγωγοί. Σύνθημα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ είναι: «ντύνομαι ελληνικά, τρώω ελληνικά, κάνω τουρισμό ελληνικά»..

http://www.protimoellinika.gr/